Oferta

Nasza oferta przygotowana jest zarówno dla firm, jak i dla prywatnych inwestorów w zakresie usług geologicznych i geotechnicznych koniecznych do kompleksowego rozpoznania warunków. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wykonujemu swoja prace sprawnie, szybko i precyzyjnie specjalizując się w pełnej palecie tematyki geoprzestrzennej.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie

Geotechnika i Geologia inżynierska

W zakresie której wykonujemy: wiercenia badawcze gruntu, dokumentacje, opinie, nadzory pod inwestycje budowlane, m.in.: jednorodzinne domy, hale, biurowce, drogi, sieci wodno-kanalizacyjne.

Badania gruntu pod domy jednorodzinne

Przed budową zalecamy wykonanie badań geotechnicznych określających parametry podłoża gruntowego, które są pomocne przy projektowaniu fundamentów dla danej inwestycji.

Nadzór geotechniczny inwestycji budowlanych

W zakresie którym nadzorujemy roboty ziemne poprzez odbiory geotechniczne gruntów rodzimych i nasypowych poprzez sprawdzenie m.in. stopnia plastyczności IL, stopień zagęszczenia...

Hydrogeologia

Oferujemy kompleksowe wykonanie studni i piezometrów oraz opracowujemy dokumentacje hydrogeologiczne zasobów wód podziemnych.

Ochrona środowiska

Świadczymy usługi w poboru próbek gruntu i wody oraz przeprowadzamy analiz środowiskowe na zawartość metali ciężkich, substancji ropopochodnych, WWA, BTEX itd. w celu sporządzenia opinii środowiskowej.

Usługi geodezyjne

Usługi w zakresie geodezji pozwalają nam zaoferować kompleksową obsługę inwestycji budowlanych. Nowoczesne techniki pomiarowe umożliwiają zaproponować dogodny program pomiarowy dla określonego przedsięwzięcia.

Nadzór archeologiczny

Nadzór archeologiczny prowadzimy w trakcje inwestycji budowlanych. Oferujemy pomoc przy uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleń i opinii (określonych wymaganiami „Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”...

Badania laboratoryjne gruntu i zanieczyszczeń

Poprzez przeprowadzenie badań gruntu w laboratorium określamy jego parametry fizyczne pozwalające ocenić przydatność kruszywa do budowy nasypów, podsypek, zasypek według wymogów ujętych...

Zapraszamy do kontaktu!

Tel. 662 33 98 48
Tel. 501 45 16 15