Dlaczego my?

  • fachowość i profesjonalizm
  • wieloletnie doświadczenie
  • pracujemy na terenie całego kraju
  • kompleksowa obsługa
  • nienaganne opinie klientów
  • konkurencyjne ceny
  • krótkie terminy realizacji zleceń
  • wysoka jakość usług

Badania geotechniczne

Nie da się dobrze zaprojektować fundamentów, jeśli nie zna się budowy geologicznej na działce przewidzianej pod inwestycję.

Dokładne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych poprzez badanie geotechniczne pozwala określić obszary zalegania gruntów słabo nośnych np. torfy i płytko występujących wód gruntowych. W zależności od ustalonych w trakcie wierceń warunków można odpowiednio zaprojektować fundamenty projektowanego obiektu (domu jednorodzinnego, hali magazynowej), obniżyć koszty przy wykonywaniu prac fundamentowych.

Badania gruntu pod budowę warto wykonać przed zakupem działki mogą one ujawnić jej ukryte wady (występowanie gruntów nasypowych, organicznych), wówczas można zrezygnować z zakupu lub korzystnie negocjować cenę.

Przed budową zalecamy wykonanie badań geotechnicznych określających parametry podłoża gruntowego, które są pomocne przy projektowaniu fundamentów dla danej inwestycji.

Pękanie ścian budynku, nierównomierne osiadanie, zalewanie piwnic czy katastrofy budowlane są właśnie przyczyną niekorzystnych warunków gruntowo - wodnych. Badanie gruntu

Poniżej przykład realizacji inwestycji bez rozpoznania warunków gruntowo-wodnych.


Wstrzymane prace ziemne ze względu na zalegającą płytko wodę oraz grunty organiczne. Potrzeba przeprojektowania posadowienia obiektu.

Przekrój geotechniczny w miejscu posadowienia inwestycji

Zakres zadań:

1

Wizja lokalna.

2

Wytyczanie punktów badawczych.

3

Wiercenie (ręczne lub mechaniczne) wraz z opisem makroskopowym gruntu.

4

Sondowanie w przypadku występowaniagruntów niespoistych sondą DPL.

5

Niwelacja otworów badawczych.

6

Pomiar zwierciadła wody gruntowej.

Opracowanie opinii geotechnicznej zawiera podstawowe informacje o zleceniodawcy, podstawę prawną opracowania, charakterystykę obiektu dla którego jest wykonywana ekspertyza.

Kolejno w opracowaniu zostają opisane:

Spis załączników ujętych w opinii geotechnicznej:

Zał. 1. Lokalizacja obszaru badań.
Zał. 2. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500.
Zał. 3. Legenda stosowanych oznaczeń.
Zał. 4. Tabelaryczne zestawienie wł. fizyczno-mechanicznych gruntów.
Zał. 5. Przekrój geotechniczny.
Zał. 6. Karty otworów wiertniczych.