Dlaczego my?

 • fachowość i profesjonalizm
 • wieloletnie doświadczenie
 • pracujemy na terenie całego kraju
 • kompleksowa obsługa
 • nienaganne opinie klientów
 • konkurencyjne ceny
 • krótkie terminy realizacji zleceń
 • wysoka jakość usług

Usługi geodezyjne

Zakres uprawnień: I, II, III, IV i VII

 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne
 2. Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 3. Geodezyjne pomiary podstawowe
 4. Geodezyjna obsługa inwestycji
 5. Fotogrametria i teledetekcja

Sprzęt, którym dysponujemy:

 1. Tachimetry zmotoryzowane Leica TCRP 1201+
 2. Precyzyjne niwelatory Leica DNA03
 3. Geodezyjne odbiorniki GPS Topcon HiPer PRO
 4. UAV – Mikrokopter (czas lotu ok. 20 minut na 1 zestawie baterii, pułap lotu do 200m)
 5. Leica ScanStation C5

W ramach standardowych usług oferujemy:

 1. Wykonanie map do celów projektowych niezbędnych w realizacji każdej inwestycji począwszy od budowy dojazdu do posesji, garażu czy domu, sieci uzbrojenia terenu i przyłączy, po duże inwestycje drogowe i budowlane
 2. Wykonanie inwentaryzacji wykonanych inwestycji, w tym inwentaryzacje budynków, inwentaryzacje sieci i przyłączy uzbrojenia terenu
 3. Pomiary sytuacyjne
 4. Pomiary uzupełniające
 5. Wytyczenia

Specjalizujemy się również w pomiarach z zakresu geodezji inżynieryjnej, w ramach której oferujemy usługi z zakresu obsługi inwestycji, monitoringu konstrukcji, itp. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego, ultra-precyzyjnego sprzętu dającego dokładności pomiaru rzędu dziesiętnych lub setnych milimetra oraz wdrażaniu nowoczesnych, niekonwencjonalnych technik pomiarowych.

Dysponując odpowiednim sprzętem (niwelatory, tachimetry, inklinometry) oraz współpracując blisko z jednostkami naukowymi proponujemy:

 1. Ciągłe lub okresowe badania ugięć belek stropowych, dachów
 2. Ciągłe lub okresowe badania osiadań budynków
 3. Ciągłe lub okresowe badania wychylenia ścian budynków
 4. Ciągłe lub okresowe badania wychyleń obiektów wysmukłych, jak wieże lub maszty GSM, kominy, itp.
 5. Dynamika obiektów

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik fotogrametrycznych i urządzeń typu UAV (Unmaned Aerial Vehicles) oferujemy:

 1. Opracowanie trójwymiarowych modeli terenu
 2. Obliczania postępu prac ziemnych dzięki wizualizacji i obliczaniu objętości mas ziemnych
 3. Ortofotomapy
 4. Poglądowe, lotnicze mapy ortogonalne lub ukoście z prawem ich użycia do publikacji lub prospektów (czego nie można w legalny sposób zrobić korzystając z opracowań geoportal.gov.pl lub Google)

Precyzyjny skaner laserowy 3D stosujemy do wykonywanie skanów obiektów do celów architektonicznych lub pomiarowych.